Archiwum 


Prosimy o głos w plebiscycie "Kryształy Soli" 2018, wystarczy zalogować się w link: https://gazetakrakowska.pl/plebiscyt/krysztali-soli-2018,41463  
 i codziennie głosować do 7.XI.2018 r.W Ośrodku Rehabilitacyjnym BRAT Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach jest możliwość uczestniczenia w refundowanych częściowo przez PFRON turnusach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, w którym jest prowadzona różnorodna działalność na rzecz osób posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności.

15 sierpnia 2018 roku o godz. 19.05 odbyła się emisja filmu o doktorze Edmundzie Wojtyle pt. " Niezłomny Samarytanin".

Wesprzyj odpisem 1% podatku za 2017 rok
Dom Pielęgnacyjny przy ulicy Barskiej
KRS 0000049226
przez to pomożesz potrzebującym obywatelom naszego miasta.
W 2017 roku udzieliliśmy wszechstronnego wsparcia potrzebującym
w pobycie dziennym, rehabilitacji leczniczej, wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego.

Całkowity brak środków publicznych uniemożliwił Stowarzyszeniu
przyjęcie chorych na pobyt całodobowy.
Nie zapominajmy, że jest to w powiecie wadowickim jedyny taki
Dom "żywy pomnik Św. Jana Pawła II" wsperający biedę ludzką.


30 MINUTOWY RELAKS W INHALATORIUM
Z DALA OD WSZELKIEGO ZGIEŁKU
, W CISZY, PRZY SZUMIE SPŁYWAJĄCEJ PO GAŁĄZKACH BRZOZOWYCH SOLANKI, DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH.
Tężnia ma powiew bryzy morskiej, ma walory profilaktyczne, lecznicze i
ANTYSMOGOWE
.
10 seansów odpowada 2 tygodniom pobytu nad morzem.
Wystarczy przyjść na ul. Barską w Wadowicach.


01-page04.jpg
BOŻE NARODZENIE Ad 2017 r.01BozeN.jpg

Wiary, co góry przenosi,
Nadziei, która nie gaśnie,
Miłości w każdej ilości,
od Bożej Dzieciny
życzy
Zarząd Stowarzyszenia, pracownicy, wolontariat.


29 października 2017 roku szalał nad Małopolską huragan "Grzegorz" i nam wyczynił szkody. Z wielkiej i starej wierzby nad kapliczką złamał się wielki konar niszcząc przewody elektryczne, i naszą bramę. Dziękujemy wszystkim służbom, które pracowały nad usunięciem szkód.

g-2.jpg          g-1.jpg


Stowarzyszenie jest w największej bazie Ośrodków Rehabilitacyjnych i Odnowy w Polsce.

       www.zdrowieiodnowa.pl

                                  

       1zd.jpg


PODZIĘKOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły wyraża głęboką wdzięczność Wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku w kwocie 14 851,60 PLN z 38 miejscowości za 2106r na działalność Domu Pielęgnacyjnego. Wasz Dar pozwolił nam na częściowe uruchomienie Tężni Solankowej – INHALATORIUM, którą z wielkim mozołem budowaliśmy od 2013r., a którą oddaliśmy do użytku w lipcu 2017r.

ZAPRASZAMY PO ZDROWIE !!!

Poniżej przedstawiamy miejscowości z których wpłynęły wpłaty;

Warszawa, Wysowa Zdrój, Kraków, Jaworzno, Sosnowiec, Wrocław, Ciechocinek, Skawina, Limanowa, Graboszyce, Zator, Oświęcim, Bulowice, Przybradz, Wadowice, Paszkówka, Zagórnik, Rzyki, Andrychów, Łękawica, Chocznia, Radocza, Frydrychowice, Woźniki, Lanckorona, Wieprz, Tomice, Gorzeń Górny, Barwałd Dolny, Świnna Poręba, Koziniec, Gierałtowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lgota, Małobądź, Czaniec, Wola Filipowska

 

Z wyrazami szacunku:                                                                                                                               Stanisława Wodyńska - Prezes Zarządu                                    
WSPOMNIENIE

             Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 07 sierpnia 2017r.  zasnęła w  Panu, w opinii świętości mgr ROMANA BRANDYS

 Wiceprezes Stowarzyszenia, mgr farmacji zasłużony pracownik Służby Zdrowia, odznaczona przez Izbę Aptekarską –„laurem aptekarskim”, a także odznaką „zasłużony” dla  Stowarzyszenia im. Dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

Przez 17 lat w Domu Pielęgnacyjnym prowadziła „Apteką Darów” dla osób, których nie było stać na wykupienie leków.

W stanie wojennym  i w latach 80 – tych, oprócz Apteki Szpitala prowadziła Aptekę Darów poprzez Kurię Metropolitalną w Krakowie.                         

Współtworzyła realizowała dwa „Żywe Pomniki” Św. Jana Pawła II  w latach 1991 – 1996  Międzynarodowe Konto Solidarności Pomocy Szpitalowi im.  Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach i w latach 2000 - 2017 - Stowarzyszenie im. Dr. Edmunda Wojtyły.     

Pomimo wielu bolesnych przeżyć i trudności, których doświadczyła w życiu, miała ogromną pogodę ducha, we wszystkich widziała dobro, nawet gdy była w bólu z powodu choroby.

Całe jej bogate życie wypełnione było pracą dla bliźnich, tych najbardziej potrzebujących, w których widziała cierpiącego Chrystusa.                                              

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona  w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach o godz. 9.00                                                                                                                                    

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi przewiezienie Zmarłej  na Cmentarz Komunalny w Zatorze.

Za Jej bezinteresowność  Zarząd Stowarzyszenia i Członkowie, składają głębokie wyrazy wdzięczności.
SPRAWOZDANIE za 2015 rok Więcej....
SPRAWOZDANIE za 2014 rok Więcej...
SPRAWOZDANIE za 2013 rok Więcej...    

SPRAWOZDANIA ZA 2012 rok Więcej......

SPRAWOZDANIA ZA 2011 rok Więcej......

mgr. Joanna Żbik pełniła w latach 2014 - 2015 w Zarządzie Stowarzyszenia funkcję - Księgowa.


Wyrazy wdzięczności Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji

„ Dzieła Miłosierdzia” wobec potrzebujących.

 

Dotyczy to zadania publicznego jakim był projekt Wojewody Małopolskiego finansowany wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej od 01.07.2015r do 31.12.2016r pod nazwą : „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach”.   

W tym okresie odbyło się 11 turnusów opiekuńczych, dwutygodniowych, z których skorzystało 139 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, głownie z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi.

Nie byłoby to możliwe bez profesjonalnego zespołu opiekuńczo- medyczno- pomocniczego, rehabilitantów, wolontariatu, osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach.

Wielkim wsparciem przy realizacji turnusów były produkty z Maspexu, ZPC Skawa i Firmy Badura.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

                                                                                                                               

                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia

„MIASTO RÓWNYCH MOŻLIWOŚCI- PROGRAM REWITALIZACJI SZANSĄ DLA MŁODYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 1 grudnia 2011 roku do 16 grudnia 2012 roku. Więcej... 
Wszystkim szlachetnym darczyńcom, którzy nam zaufali przekazując 1% podatku za 2015 rok w kwocie 27 936,60 pzł., składamy serdeczne podziękowania zapewniając, że Wasz dar będzie wykorzystany, tak jak państwo sobie życzycie. Kwota ta pozwoli nam na uruchomienie hydroterapii, poszerzając zabiegi rehabilitacyjne.
Z poważaniem
                       Stanisława  Wodyńska.

                                                                                     
               
                                                     WSPOMNIENIE

22 sierpnia 2014 roku nagle odeszła od nas Ala Stuglik, członek Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia. Miała zaledwie 47 lat.

Świętej pamięci Alicja Stuglik, niezwykle skromna osoba, nie szczędziła swoich sił dla dobra wspólnego. Nie zdołamy wyrazić wdzięczności jaką jesteśmy Jej winni za ogrom bezinteresownej pracy.

„Na chleb” zarabiała w księgowości Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, „na Niebo” swoją bezinteresowną działalnością na niwie solidarności związkowej i tej międzyludzkiej, w którą mocno wierzyła.

Od 1989 roku pełniła funkcję wice-przewodniczącej Związku Zawodowego Solidarność wadowickiej służby zdrowia.

W latach 1991-1996 prowadziła księgowość Międzynarodowego Konta Solidarności Pomocy Szpitalowi, które wsparło szpital w cenną aparaturę do diagnozowania i leczenia chorych.

Od 4 sierpnia 2000 roku prowadziła bezinteresownie księgowość Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, organu założycielskiego Domu Pielęgnacyjnego przy ul. Barskiej w Wadowicach.

Nagła śmierć wyrwała Ją z naszego grona, przerwała Jej heroiczna pracę, pozostawiając nas po ludzku w szoku.

Poszła po nagrodę do Pana.

                                                                                                                                  znaczek1Zarząd Stowarzyszenia

im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
                 W styczniu 2014 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana    

            Twardowskiego z Babicy wystąpiły z "jasełkami" dla naszych podopiecznych.

           2014jaselka1   2014jaselka2

            2014jaselka3              2014jaselka4                                    

                         Dnia 27 listopada 2012 roku odszedł do Pana
                               Ks. Infułat KAZIMIERZ SUDER.   
..

              Honorowy członek Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

              Ksiądz Infułat Kazimierz Suder był wielkim przyjacielem chorych i pracowników Służby Zdrowia.

              W latach 1984 do 1998, kiedy był proboszczem Parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach, był duszpasterzem Służby Zdrowia.

              W tamtych latach Służba Zdrowia miała w nim duchowego opiekuna i przewodnika. Wybudował kaplicę w nowo powstałym budynku szpitalnym internistyczno – pediatrycznym. Był pośrednikiem między Kurią Krakowską a Watykanem. Jako przyjaciel Papieża Jana Pawła II utorował nam pielgrzymom drogę na spotkania z Nim w Watykanie.

               Od 2000 roku współtworzył Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia im. dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach, rok rocznie odwiedzając nas wolontariuszy, chorych i personel.

               W 50 – lecie kapłaństwa Księdza Infułata Kazimierza Sudera Solidarność Służby Zdrowia ufundowała tablicę pamiątkową wmurowaną w kaplicy szpitalnej.

               Ksiądz Infułat Kazimierz Suder zawsze był skromny, oddany Bogu i ludziom na Ziemi i nadal będzie orędował za nas w Niebie.


Dom Pielęgnacyjny 14 wrzesień 2011r.

Podsumowanie turnusów opiekuńczych współfinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego. Więcej...Rehabilitacja leczniczo-ruchowa


Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach prowadzi rehabilitację leczniczo-ruchową w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Barskiej 17
. Więcej...1 % to szlachetny dar dla Domu Pielęgnacyjnego

 

Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że Wasz dar będzie właściwie wykorzystany na coraz większe formy pomocy osobom potrzebującym.

W 2011 roku udzieliliśmy wsparcia 2900 osobom chorym na Alzheimera, stwardnienie rozsiane, autyzm i inne ciężkie schorzenia neurologiczne, mieszkańcom Wadowic, województwa małopolskiego i innych województw, w następujących formach:

-  pobyt dzienny

-  turnusy opiekuńcze całodobowe z projektu Wojewody Małopolskiego

-  wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

-  rehabilitacja

-  opieka domowa

-  profilaktyka zdrowotna

-  apteka darów

 

Poniżej wykaz darowizn 1% przekazanych przez urzędy skarbowe następujących miast:

 

 

miasto

wpłaty 1%

1

Wadowice

23.818,70

2

Aleksandrów Kujawski

104,00

3

Bochnia

5,10

4

Chełm

20,50

5

Chrzanów

490,00

6

Gliwice

72,60

7

Głubczyce

49,40

8

Grójec

18,00

9

Katowice

45,30

10

Kielce

45,60

11

Kraków

1.122,90

12

Nowy Sącz

11,40

13

Olkusz

72,70

14

Oświęcim

1.271,90

15

Proszowice

32,20

16

Rzeszów

58,30

17

Sucha Beskidzka

82,20

18

Tychy

41,70

19

Warszawa

126,40

20

Włoszczowa

30,80

21

Wrocław

129,70

 

Ogólna suma to 27.649,40 PLN.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury do diagnozowania i wczesnego wykrywania cukrzycy, miażdżycy, chorób układu krążeniowo-oddechowego oraz zakup defibrylatora ratującego życie w nagłych przypadkach.


 Zapraszamy do szczepień przeciwko grypie szczepionką VAXIGRIP od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 16 - Dom Pielęgnacyjny ul. Barska 17.