Archiwum 


Ośrodek Rehabilitacyjny "BRAT" zaprasza do korzystania z Rehabilitacji leczniczo - ruchowej, która łagodzi ból i umożliwia odzyskanie sprawności ruchowej

od pon. do piątkku w godz. od 8.00 do 18.00.

Na zabiegi zapraszają :

Mgr Ewa Wiśniewska - fizjoterapeuta - tel. 606 874 090

Tech. Wiesława Moskała - fizykoterapeuta - tel. 602 319 988


Zgodnie z decyzją nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego Stowarzyszenie im. Dr Edmunda Wojtyły w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19 
zawiesza czasowo realizację projektu 

"Opieka wytchnieniowa dzienna" 

    w terminie od 16 października 2020 roku aż do odwołania.  

Jadwiga Kleszcz
Bartosz Kaliński

Takie osoby jak Pani Jadwiga szczególnie zasługują na uznanie!

Pani Jadwiga Kleszcz od lat z wielkim oddaniem i bezinteresownie działa na rzecz niepełnosprawnych i podopiecznych

Stowarzyszenie im.Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

. Pełniąc funkcję księgowej, prowadzi całą administrację stowarzyszenia, kadry i ogrom rozliczeń księgowych. To właśnie Pani Jadwiga przygotowuje wnioski do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PFRON-u czy Urzędu Miasta w Wadowicach, dzięki czemu Dom Pielęgnacyjny, którego patronem jest starszy brat Karola Wojtyły, pozyskuje potrzebne środki finansowe na zapewnienie opieki medycznej i rehabilitacyjnej osobom chorym.

Wszystko to wykonuje  na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia - nie pobiera za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Dlatego zdecydowaliśmy, że jeden ze stu Papieskich Medali Honorowych o numerze 56, wydanych w tym roku z racji 100-nej Rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II powędruje właśnie do Pani Jadwigi Kleszcz. 

Wielkie słowa uznania!siostramagdalena.jpg

Dnia 29.IX. 2020r. swoją 85 letnią wędrówkę zakończyła Nazaretanka siostra Magdalena Strzelecka - Honorowy Członek Stowarzyszenia im. Dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach. Spoczęła 1.X.2020r. we wspólnym grobowcu sióstr Nazaretanek na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Do końca swojego długiego życia wierna swojemu zakonnemu powołaniu, Patriotka, bardzo wrażliwa na ludzką biedę, wspierająca potrzebujących.  Katechetka wielu pokoleń wadowiczan, a także Kustosz Domu Papieża – Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Lista zasług siostry Magdaleny jest bardzo długa. W 2008r. została odznaczona przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski  i innymi podziękowaniami.

W  kwietniu 2002r. siostra  Magdalena podczas audiencji,  przekazała Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w specjalnym liście informację o budowie Domu Pielęgnacyjnego pod patronatem Jego starszego brata Dr Edmunda.  Ojciec Św. Jan Paweł II pobłogosławił to Dzieło z pisemnym poręczeniem. 

Wdzięczni za  20 letnie zaangażowanie siostry Magdaleny w budowę Domu Pielęgnacyjnego „Żywego Pomnika Św. Jana Pawła II”, za Jej gotowość  wsparcia i pomoc  potrzebującym ufamy, że poszła po nagrodę do Pana.

01 - 06

Wytyczne Wojewody Małopolskiego

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego  planowany turnus  wytchnieniowy dzienny w Domu Pielegnacyjnym został zawieszony

od 03 sierpnia 2020 roku do 16 sierpnia 2020 roku.

Wyjaśnienia pod nr tel. 604 510 960 Stanisławy Wodyńskiej - Prezesa Stowarzyszenia.
Od 3 sierpnia 2020 r. w Domu Pielęgnacyjnym Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach wznowiony zostanie projekt opieki dziennej "Opieka Wytchnieniowa" program pomocy społecznej adresowany do rodzin osób wymagających całodobowej pielęgnacji, finansowany z budżetu państwa, przekazywanych samorządom. Zgłoszenia należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. kom. 604510960  Zakład Karny w Wadowicach zawsze wierny potrzebującym. Nawet w okresie pandemii Zakład Karny w Wadowicach, swoim bezinteresownym
zaangażowaniem od 2003 roku, nie ustaje w pomocy dla Domu Pielegnacyjnego.
zz03.jpgzz04.jpgzz09.jpgzz10.jpg

Zakończył się projekt  pn.: "Opieka wytchnieniowa" w 2019r.                        

           Czekamy na następny projekt z  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z MOPS w Wadowicach.

Uczestnikami projektu są niesamodzielni mieszkańcy Gminy Wadowice z wielochorobowością, z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi, po wylewach, stwardnieniu rozsianym, z chorobą Alzhaimera, po wypadkach komunikacyjnych.

DOM PIELĘGNACYJNY ZAPRASZA 

NA POBYT DZIENNYPobyt dzienny prowadzony codziennie od 8.00 - do 17.00  dla osób potrzebujących wsparcia, opieki, rehabilitacji, terapii zajęciowej, posiłków dietetycznych, poczucia bezpieczeństwa więzi międzyludzkich. Jest to również opieka "wytchnieniowa" dla opiekunów

Kontakt z koordynatorem Renatą Stuglik codziennie

 pod nr telefonów:  698 257 941, 33 823 56 45, 604 510 960


       Zachęcamy do korzystania z Rehabilitacji Leczniczo - Ruchowe

która łagodzi ból i umożliwia odzyskanie sprawności ruchowej :
Zajęcia pod fachową opieką odbywają się od pon. do piątku od 8:00-18:00.........WięcejStowarzyszenie im. Edmunda Wojtyły w Wadowicach składa serdeczne podziękowania

na ręce Pani Beaty Mamcarczyk - Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego U.M.

w Wadowicach - za przekazanie środków ochrony indywidualnej, niezbędnej do realizacji

świadczeń opiekuńczo - zdrowotnych Domu Pielegnacyjnego w  okresie pandemii.

                   zz01.jpg         zz02.jpg                                        

KONCERT ODWOŁANY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ.


30 marca o godzinie 18:00 w Wadowickim Centrum Kultury odbędzie się niezwykły koncert charytatywny najpiękniejszych arii i duetów ope retkowych przeplatanych najbardziej znanymi polskimi przebojami muzyki lat 20-tych i 30-tych.
Nie zabraknie wzruszających arii me zzosopranowych, sopranowych koloratur, a także uwodzących barytonów i oczywiście popisów wokalnych trzech tenorów.
W koncercie wystąpią artyści śpiewacy i muzycy Opery Krakowskiej, a wśród nich wadowiczanki Anna Wodyńska-Piętka oraz Dorota Gromada. Śpiewakom na żywo akompaniować będzie trio instrumentalne w składzie: fortepian, skrzypce i akordeon.

Wstęp na koncert jest bezpłatny, ale aby wspomóc podopiecznych i działalność Domu Pielęgnacyjnego im. doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach na miejscu przeprowadzona będzie dobrowolna kwesta.
Zapraszamy, ilość miejsc ograniczona.

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA

IM. DOKTORA EDMUNDA WOJTYŁY

Ośrodek Rehabilitacyjny "BRAT" w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Barskiej 17 w Wadowicach rozpoczyna od 1 marca 2020r. bezpłatną rehabilitację dla  osób niepełnosprawnych i 60+  z Gminy Wadowice.     Jest to projekt Burmistrza Wadowic.

Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane będą
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

        

Zapisy są prowadzone osobiście
w Ośrodku Rehabilitacyjnym "BRAT"
przy ul. Barskiej 17.


Dom Pielęgnacyjny im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach oparty na wolontariacie i darczyńcach który wypełnia lukę w niewydolnym systemie ochrony zdrowia między zbyt krótkim pobytem w szpitalu, a brakiem opieki w warunkach domowych.  
   Opieka skierowana jest do osób cierpiących na
wielochorobowość, niepełnosprawność, ofiar wypadków komunikacyjnych.
Skierowana jest do podopiecznych bez okresu oczekiwania:
turnusy opiekuńczo rehabilitacyjne, pobyt dzienny od pon. - do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, rehabilitację, seanse w tężni solankowej, wypożyczalnię
sprzętu medycznego.
Celem opieki i troski pielęgnacyjnej jest usprawnienie
podopiecznych na tyle, aby mogli wrócić do swojego środowiska.
Podopieczni, którzy mają zapewnioną taką opiekę dłużej żyją,
rzadziej trafiają do domów opieki i szpitali, dużo lepiej
samodzielnie funkcjonują, tym samym odciążają swoich opiekunów.

01 - holl.jpg          01 - ogrod
           Wejście główne Domu Pielęgnacyjnego                               Ogród Domu PielęgnacyjnegoZgłoszenie uczestnika na turnus opiekuńczo - rehabilitacyjny 

Zgłaszając uczestnika do udziału w turnusie rehabilitacyjnym należy wypełnić ankietę, potwierdzić w PFRON o dofinansowaniu i dostarczyć do naszego Stowarzyszenia.

Ankieta do pobrania......tutaKOMUNIKAT 
                                          
Projekt pn. "Działania na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych" z Gminy Wadowice dotyczył bezpłatnej rehabilitacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, trwał od 1.03.2019r. do 12.07.2019r.

W projekcie wykonano 1190 zabiegów:
masaży - 100, hydroterapii - 40, fali uderzeniowej - 30, fizykoterapii - 600, kinezyterapii - 420.
Zabiegi wykonał zespół rehabilitantów Ośrodka "BRAT": mgr Wiśniewska Ewa, tech. Moskała Wiesława, tech. Kwiatkowska Małgorzata, tech. Wala Beata.

R-2.jpg

          Skarbnik                       Członek Zarządu                                Prezes 
                               Jadwiga Kleszcz          dr n. med. Barbara Huczyńska Bujnicka           Stanisława Wodyńska
Zakończyła się "Opieka wytchnieniowa" Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z MOPS w Wadowicach.

Uczestnikami projektu byli niesamodzielni mieeszkańcy Gminy Wadowice z wielochorobowością, z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi, po wylewach, stwardnieniu rozsianym, z chorobą Alzhaimera, po wypadkach komunikacyjnych.

Objęci byli opieką dzienną od pon. - do piątku w godz. od 8.00 - do 16.00. 

Pobyt jednego uczestnika projektu trwał ponad jeden miesiąc..

W czasie pobytu w Domu Pielęgnacyjnym im. Dr Edmunda Wojtyły uczestnicy mieli zapewnioną bezpłatną, profesjonalną opiekę medyczną, pielęgniarską, rehabilitacje oraz terapię zajęciową.  

Po zkończonym projekcie uczestnicy w lepszej formie psychicznej i fizycznej, szczęśliwi i zadowoleni wrócili do swoich środowisk domowych.


Żyjemy pod wrażeniem ogłoszonego przez Kościół zamiaru beatyfikacji Rodziców Św. Jana Pawła II. Wyniesienie ich na ołtarze będzie dla wszystkich Polaków wielkim wydarzeniem.

Aura świętości tej rodziny jest czymś wyjątkowym, jesteśmy również przekonani, że na beatyfikację także zasłużył ich drugi syn, starszy brat Papieża - Edmund. Dwadzieścia lat temu postać młodego lekarza, który pełniąc posługę przy młodej pacjentce, zaraził się od niej płonicą i w następstwie czego zmarł - zafascynowała środowisko osób związanych w Wadowicach ze służbą zdrowia do tego stopnia, że postanowiono założyć stowarzyszenie jego imienia i wzorując się na Patronie świadczyć posługę i nieść pomoc ludziom chorym, ubogim, niepełnosprawnym jako formę wdzięczności za pontyfikat jego brata.

 Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach od 20 lat prowadzi Dom Pielęgnacyjny, który, jesteśmy o tym głęboko przekonani - funkcjonuje wyłącznie dzięki nadprzyrodzonemu wsparciu Patrona i ludzkiej dobroci, którą postać Edmunda Wojtyły w darczyńcach wyzwala. Tej Jego nad nami opieki doświadczamy codziennie, troszcząc się o naszych podopiecznych. Świadomi tego, popieramy z głębi serca starania o rozpoczęcie Jego procesu beatyfikacyjnego.
  Wspólnie módlmy się o to.

                                                       

zx-25.jpg

Niech moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie pokój i rado
ść.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

W imieniu Stowarzyszenia życzenia składają :

Jadwiga Kleszcz                Dr n. med. Barbara Huczyńska-Bujnicka              Stanisława Wodyńska
      Skarbnik                                              Członek Zarządu                                          Prezes

Opieka wytchnieniowa.
Dom Pielęgnacyjny im. dr Edmunda Wojtyły wraz z MOPS w Wadowicach organizuje od    12.VIII. 2019r – 29.X.2019r.  nieodpłatną opiekę wytchnieniową dzienną dla osób niesamodzielnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów z Gminy Wadowice.                                                                                                                                     Realizacja  programu wytchnieniowego dziennego jest finansowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w 80% ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 20% z GminyWadowice.                                           W opiece wytchnieniowej dziennej dla Podopiecznych i ich rodzin oferujemy najlepszą opiekę zgranego zespołu w którym każdy ma własną wiedzę. Spotkacie Państwo ten sam personel, który daje pełne bezpieczeństwo, warunki domowe, pewność i spokój. 
Ze swej strony chcemy, aby  Podopieczni poczuli nasze zaangażowanie, wszechstronną pomoc opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.


     Podziękowanie

Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy nam zaufali przekazując 1% podatku za 2018r., w sumie jest to kwota 15.127,60 złotych. 

                                      Za Zarząd, z poważaniem:

                                                                        Prezes – Stanisława Wodyńska


Ze wzruszeniem wspominamy.
 
15 lat temu 14 września 2004 roku, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, metropolita krakowski ks. Kardynał Franciszek Macharski poświęcił Dom Pielegnacyjny. W trakcie poświęcenia i w liście do parafian powiedział:
 " W tym miejscu dobrzy ludzie - wolontariusze, troszczą się o chorych, uczą zapobiegać chorobom, wypożyczają sprzęt medyczny. Wszelkie środki tego Domu pochodzą z ofiar miłosiernych ludzi. Zapraszam więc do podtrzymania swoimi datkami i gotowością współpracy tego wadowickiego Emaus, gdzie chorym i utrapionym na życiowych drogach przywracana jest nadzieja, radość, zdrowie.
Dajmy czynem odpowiedź: Ojcze Św., tak uczynimy w Twoich Wadowicach !!!
Pozdrawiam serdecznie, błogosławię za wszelki dar ofiary dla Miłosiernego Jezusa najbardziej potrzebującym."
                                                       /-/ Wasz ks. Kardynał FranciszekDom Pielęgnacyjny im. dr Edmunda Wojtyły wraz z MOPS w Wadowicach organizuje 
od    12.VIII.2019r – 29.X.2019r.  nieodpłatną opiekę wytchnieniową dzienną dla osób niesamodzielnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunów z Gminy Wadowice.                                                                                        
 
Realizacja  programu wytchnieniowego dziennego jest finansowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w 80% ze Środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i 20% z Gminy Wadowice.                                           
W opiece wytchnieniowej dziennej dla Podopiecznych i ich rodzin oferujemy najlepszą opiekę zgranego zespołu w którym każdy ma własną wiedzę. Spotkacie Państwo ten sam personel, który daje pełne bezpieczeństwo, warunki domowe, pewność i spokój. 

Ze swej strony chcemy, aby  Podopieczni poczuli nasze zaangażowanie, wszechstronną pomoc opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA
                                           IM. DOKTORA EDMUNDA WOJTYŁY.
Ośrodek Rehabilitacyjny "BRAT" w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Barskiej 17 w Wadowicach rozpoczyna od 1 marca 2019 roku bezpłatną rehabilitację z projektu Burmistrza Wadowic dla osób z Gminy Wadowice, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będących w trudnej sytuacji materialnej, z zaleceniami lekarskimi na zabiegi.
Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane będą
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00Prosimy o głos w plebiscycie "Kryształy Soli" 2018, wystarczy zalogować się w link: https://gazetakrakowska.pl/plebiscyt/krysztali-soli-2018,41463  
 i codziennie głosować do 7.XI.2018 r.W Ośrodku Rehabilitacyjnym BRAT Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach jest możliwość uczestniczenia w refundowanych częściowo przez PFRON turnusach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, w którym jest prowadzona różnorodna działalność na rzecz osób posiadających  orzeczenie o niepełnosprawności.

15 sierpnia 2018 roku o godz. 19.05 odbyła się emisja filmu o doktorze Edmundzie Wojtyle pt. " Niezłomny Samarytanin".

Wesprzyj odpisem 1% podatku za 2017 rok
Dom Pielęgnacyjny przy ulicy Barskiej
KRS 0000049226
przez to pomożesz potrzebującym obywatelom naszego miasta.
W 2017 roku udzieliliśmy wszechstronnego wsparcia potrzebującym
w pobycie dziennym, rehabilitacji leczniczej, wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego.

Całkowity brak środków publicznych uniemożliwił Stowarzyszeniu
przyjęcie chorych na pobyt całodobowy.
Nie zapominajmy, że jest to w powiecie wadowickim jedyny taki
Dom "żywy pomnik Św. Jana Pawła II" wsperający biedę ludzką.


30 MINUTOWY RELAKS W INHALATORIUM
Z DALA OD WSZELKIEGO ZGIEŁKU
, W CISZY, PRZY SZUMIE SPŁYWAJĄCEJ PO GAŁĄZKACH BRZOZOWYCH SOLANKI, DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH.
Tężnia ma powiew bryzy morskiej, ma walory profilaktyczne, lecznicze i
ANTYSMOGOWE
.
10 seansów odpowada 2 tygodniom pobytu nad morzem.
Wystarczy przyjść na ul. Barską w Wadowicach.BOŻE NARODZENIE Ad 2017 r.01BozeN.jpg

Wiary, co góry przenosi,
Nadziei, która nie gaśnie,
Miłości w każdej ilości,
od Bożej Dzieciny
życzy
Zarząd Stowarzyszenia, pracownicy, wolontariat.


29 października 2017 roku szalał nad Małopolską huragan "Grzegorz" i nam wyczynił szkody. Z wielkiej i starej wierzby nad kapliczką złamał się wielki konar niszcząc przewody elektryczne, i naszą bramę. Dziękujemy wszystkim służbom, które pracowały nad usunięciem szkód.

g-2.jpg          g-1.jpg


Stowarzyszenie jest w największej bazie Ośrodków Rehabilitacyjnych i Odnowy w Polsce.

       www.zdrowieiodnowa.pl

                                  

       1zd.jpg


PODZIĘKOWANIE

Zarząd Stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły wyraża głęboką wdzięczność Wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku w kwocie 14 851,60 PLN z 38 miejscowości za 2106r na działalność Domu Pielęgnacyjnego. Wasz Dar pozwolił nam na częściowe uruchomienie Tężni Solankowej – INHALATORIUM, którą z wielkim mozołem budowaliśmy od 2013r., a którą oddaliśmy do użytku w lipcu 2017r.

ZAPRASZAMY PO ZDROWIE !!!

Poniżej przedstawiamy miejscowości z których wpłynęły wpłaty;

Warszawa, Wysowa Zdrój, Kraków, Jaworzno, Sosnowiec, Wrocław, Ciechocinek, Skawina, Limanowa, Graboszyce, Zator, Oświęcim, Bulowice, Przybradz, Wadowice, Paszkówka, Zagórnik, Rzyki, Andrychów, Łękawica, Chocznia, Radocza, Frydrychowice, Woźniki, Lanckorona, Wieprz, Tomice, Gorzeń Górny, Barwałd Dolny, Świnna Poręba, Koziniec, Gierałtowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lgota, Małobądź, Czaniec, Wola Filipowska

 

Z wyrazami szacunku:                                                                                                                               Stanisława Wodyńska - Prezes Zarządu                                    
WSPOMNIENIE

             Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 07 sierpnia 2017r.  zasnęła w  Panu, w opinii świętości mgr ROMANA BRANDYS

 Wiceprezes Stowarzyszenia, mgr farmacji zasłużony pracownik Służby Zdrowia, odznaczona przez Izbę Aptekarską –„laurem aptekarskim”, a także odznaką „zasłużony” dla  Stowarzyszenia im. Dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

Przez 17 lat w Domu Pielęgnacyjnym prowadziła „Apteką Darów” dla osób, których nie było stać na wykupienie leków.

W stanie wojennym  i w latach 80 – tych, oprócz Apteki Szpitala prowadziła Aptekę Darów poprzez Kurię Metropolitalną w Krakowie.                         

Współtworzyła realizowała dwa „Żywe Pomniki” Św. Jana Pawła II  w latach 1991 – 1996  Międzynarodowe Konto Solidarności Pomocy Szpitalowi im.  Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach i w latach 2000 - 2017 - Stowarzyszenie im. Dr. Edmunda Wojtyły.     

Pomimo wielu bolesnych przeżyć i trudności, których doświadczyła w życiu, miała ogromną pogodę ducha, we wszystkich widziała dobro, nawet gdy była w bólu z powodu choroby.

Całe jej bogate życie wypełnione było pracą dla bliźnich, tych najbardziej potrzebujących, w których widziała cierpiącego Chrystusa.                                              

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona  w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach o godz. 9.00                                                                                                                                    

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi przewiezienie Zmarłej  na Cmentarz Komunalny w Zatorze.

Za Jej bezinteresowność  Zarząd Stowarzyszenia i Członkowie, składają głębokie wyrazy wdzięczności.
SPRAWOZDANIE za 2015 rok Więcej....
SPRAWOZDANIE za 2014 rok Więcej...
SPRAWOZDANIE za 2013 rok Więcej...    

SPRAWOZDANIA ZA 2012 rok Więcej......

SPRAWOZDANIA ZA 2011 rok Więcej......

mgr. Joanna Żbik pełniła w latach 2014 - 2015 w Zarządzie Stowarzyszenia funkcję - Księgowa.


Wyrazy wdzięczności Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji

„ Dzieła Miłosierdzia” wobec potrzebujących.

 

Dotyczy to zadania publicznego jakim był projekt Wojewody Małopolskiego finansowany wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej od 01.07.2015r do 31.12.2016r pod nazwą : „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach”.   

W tym okresie odbyło się 11 turnusów opiekuńczych, dwutygodniowych, z których skorzystało 139 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, głownie z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi.

Nie byłoby to możliwe bez profesjonalnego zespołu opiekuńczo- medyczno- pomocniczego, rehabilitantów, wolontariatu, osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach.

Wielkim wsparciem przy realizacji turnusów były produkty z Maspexu, ZPC Skawa i Firmy Badura.

Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

                                                                                                                               

                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia

„MIASTO RÓWNYCH MOŻLIWOŚCI- PROGRAM REWITALIZACJI SZANSĄ DLA MŁODYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od 1 grudnia 2011 roku do 16 grudnia 2012 roku. Więcej... 
Wszystkim szlachetnym darczyńcom, którzy nam zaufali przekazując 1% podatku za 2015 rok w kwocie 27 936,60 pzł., składamy serdeczne podziękowania zapewniając, że Wasz dar będzie wykorzystany, tak jak państwo sobie życzycie. Kwota ta pozwoli nam na uruchomienie hydroterapii, poszerzając zabiegi rehabilitacyjne.
Z poważaniem
                       Stanisława  Wodyńska.

                                                                                     
               
                                                     WSPOMNIENIE

22 sierpnia 2014 roku nagle odeszła od nas Ala Stuglik, członek Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia. Miała zaledwie 47 lat.

Świętej pamięci Alicja Stuglik, niezwykle skromna osoba, nie szczędziła swoich sił dla dobra wspólnego. Nie zdołamy wyrazić wdzięczności jaką jesteśmy Jej winni za ogrom bezinteresownej pracy.

„Na chleb” zarabiała w księgowości Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, „na Niebo” swoją bezinteresowną działalnością na niwie solidarności związkowej i tej międzyludzkiej, w którą mocno wierzyła.

Od 1989 roku pełniła funkcję wice-przewodniczącej Związku Zawodowego Solidarność wadowickiej służby zdrowia.

W latach 1991-1996 prowadziła księgowość Międzynarodowego Konta Solidarności Pomocy Szpitalowi, które wsparło szpital w cenną aparaturę do diagnozowania i leczenia chorych.

Od 4 sierpnia 2000 roku prowadziła bezinteresownie księgowość Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, organu założycielskiego Domu Pielęgnacyjnego przy ul. Barskiej w Wadowicach.

Nagła śmierć wyrwała Ją z naszego grona, przerwała Jej heroiczna pracę, pozostawiając nas po ludzku w szoku.

Poszła po nagrodę do Pana.

                                                                                                                                  znaczek1Zarząd Stowarzyszenia

im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach
                 W styczniu 2014 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana    

            Twardowskiego z Babicy wystąpiły z "jasełkami" dla naszych podopiecznych.

           2014jaselka1   2014jaselka2

            2014jaselka3              2014jaselka4                                    

                       


Dom Pielęgnacyjny 14 wrzesień 2011r.

Podsumowanie turnusów opiekuńczych współfinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego. Więcej...Rehabilitacja leczniczo-ruchowa


Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach prowadzi rehabilitację leczniczo-ruchową w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Barskiej 17
. Więcej...