strm.jpg

Zarząd

Komitet założycielski 4 sierpnia 2000r:
Stanisława Wodyńska
Jadwiga Huppert
Marek Gawlik
Romana Brandys
Anna Grajcarek

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach:
Stanisława Wodyńska – Prezes 
Ludwika Tkacz – Wice prezes

Jadwiga Kleszcz - Skarbnik

Michał Ogiegło - Sekretarz

Barbara Huczyńska-Bujnicka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Marek Zadora
Krystyna Rodkiewicz - Mielnicka
Halina Woźniak

Honorowi Członkowie Stowarzyszenia:
Ks. Infułat Kazimierz Suder - były Proboszcz Parafii p.w. Ofiarowania NMP w Wadowicach
Ks. Infułat Jakub Gil - Proboszcz Parafii p.w. ofiarowania NMP w Wadowicach
Ks. Prałat mgr Tadeusz Kasperek Proboszcz Parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Siostra Magdalena Strzelecka - Kustosz Domu Papieża
Anna Olszyńska - Przewodnicząca PKPS w Rabce
Jacek i Edward Pilch - Prezesi Zakładu Płytek i Wyrobów Sanitarnych w Jasienicy
prof. Zbigniew Śmieszek
Marek Brzeźniak

Członkowie Stowarzyszenia:
Ks. Bielat Stanisław OCD
Blak Olga
Dąbrowska Danuta
Dybeł Katarzyna

Filipiak Ewa

Gawlik Marek
Grajcarek Anna
Huczyńska-Bujnicka Barbara

Studlik Renata

Komosińska Bronisława
Kotarba Stanisław
Kruk Paweł
Lurka Bożena
Lurka Maria
Ogiegło Michał

Potoczna Maria

Ramos Grażyna

Rodkiewicz-Mielnicka Krystyna
Pietras Sylwia
Warmuz Barbara

Woźniak Halina
Zadora Marek
Zguda Beata
Zguda Stanisław