strm.jpg

Zarząd

Komitet założycielski 4 sierpnia 2000r:
Stanisława Wodyńska
Jadwiga Huppert
Marek Gawlik
Romana Brandys
Anna Grajcarek

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach:
Stanisława Wodyńska – Prezes 
Marek Gawlik – Wice prezes

Jadwiga Kleszcz - Skarbnik

Michał Ogiegło - Sekretarz

Barbara Huczyńska-Bujnicka - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Marek Zadora
Krystyna Rodkiewicz - Mielnicka
Halina Woźniak

Honorowi Członkowie Stowarzyszenia:
Ks. Infułat Kazimierz Suder - były Proboszcz Parafii p.w. Ofiarowania NMP w Wadowicach
Ks. Infułat Jakub Gil - Proboszcz Parafii p.w. ofiarowania NMP w Wadowicach
Ks. Prałat mgr Tadeusz Kasperek Proboszcz Parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach
Siostra Magdalena Strzelecka - Kustosz Domu Papieża
Anna Olszyńska - Przewodnicząca PKPS w Rabce
Jacek i Edward Pilch - Prezesi Zakładu Płytek i Wyrobów Sanitarnych w Jasienicy
prof. Zbigniew Śmieszek
Marek Brzeźniak

Członkowie Stowarzyszenia:
Ks. Bielat Stanisław OCD
Blak Olga
Borkowska Rozalia
Dybeł Katarzyna

Filipiak Ewa

Gawlik Marek
Grajcarek Anna

Komosińska Bronisława

Kotarba Stanisław
Kruk Paweł
Lurka Bożena
Lurka Andrzej

Pławny Anna

Pietras Sylwia

Potoczna Maria

Ramos Grażyna

Sprada Maria

Stanaszek Kazomiera

Stuglik Renata

Warmuz Barbara

Woźniak Halina
Zguda Beata
Zguda Stanisław