Żywy pomnik wdzięczności

Żywy pomnik

 

List do Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 5 kwietnia 2002r. Więcej...