IMIENNY WYKAZ DARCZYŃCÓW 1% podatku za 2010 rok

LISTA DARCZYŃĆÓW 1% za 2010 rok – przekazanych przez Urzędy Skarbowe. Na liście nie ma osób, które w PIT nie wyraziły zgody na udostępnienie swoich danych.

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Domu Pielęgnacyjnego, jest to kwota 25.874,80 PLN. Suma ta pozwoli nam na dalszą częściową rozbudowę i adaptację Pawilonu Rehabilitacyjnego.

 

ANDRZEJ

BRYŚ

BABICE

MARCIN

WÓJCIK

KATOWICE

TOMASZ

NADOLSKI

OŚWIĘCIM

HIERONIM, JANINA

MATLAK

OSIEK

PIOTR, ANNA

WOŁYNIEC

KRAKÓW

KRZYSZTOF, BARBARA

BARAŃSKI

CHRZANÓW

ROMAN, EWA

CHOJNACKI

KRAKÓW

MARIA

STARZEC

KRAKÓW

ZOFIA

CIERNIAK

OŚWIĘCIM

JAKUB

KOMENDERA

TRZEBIEŃCZYCE

LUDWIK

PARDYGAŁ

WADOWICE

HALINA

DWORZAŃSKA-WÓJCIK

WADOWICE

MARIA, MIECZYSŁAW

LEŚNIAK

WADOWICE

PIOTR

GODZIK

WADOWICE

JAN, ANNA

KOMENDERA

TRZEBIEŃCZYCE

TADEUSZ, WANDA

ABGARO-ZACHARIASIEWICZ

WOLA ZACHARIASZOWSKA

JAN

KOMENDERA

TRZEBIEŃCZYCE

ADAM, URSZULA

GORAJ

KOSMOLÓW

KAZIMIERZ, JÓZEFA

MAŁYSA

JUSZCZYN

JOANNA

LISTWAN

WADOWICE

WACŁAWA

PIÓRO

WADOWICE

SŁAWOMIR, KATARZYNA

BOGDANIK

WADOWICE

LESZEK, STANISŁAWA

WÓJCIK

KATOWICE

DOMINIK

OGIEGŁO

WADOWICE

BOGDAN

KRUPNIK

WADOWICE

HELENA

BIK

WADOWICE

WALERIA, STANISŁAW

MASTEK

WADOWICE

EUGENIA

KUPCZYK

WADOWICE

MAREK

KUNOWSKI

WADOWICE

IRENEUSZ, BARBARA

BAŁYS

WOŹNIKI

EWA

BODA

WADOWICE

MONIKA, ROBERT

KOZELA

WADOWICE

ANDRZEJ

STRĄKOWSKI

ZAGÓRNIK

ADAM, DOROTA

KALICIŃSKI

BRZEŹNICA

BARBARA

JARZYNKA

WADOWICE

EWA

FILIPIAK

WADOWICE

STANISŁAW

BIELAT

WADOWICE

TADEUSZ

KLESZCZ

BARWAŁD DOLNY

PIOTR

KOPACZ

WADOWICE

KRZYSZTOF

STUDNICKI

ANDRYCHÓW

JAKUB

KAINKA

WADOWICE

ADELA

WARCHAŁ

TOMICE

JANINA

HUCISKO

WADOWICE

MAREK, MAŁGORZATA

PŁONKA

KRAKÓW

MARIAN

ŻAK

WADOWICE

JANINA

PŁYWACZ

WADOWICE

MIECZYSŁAW, STANISŁAWA

FORYCIARZ

ZYGODOWICE

TERESA, MARIAN

BIAŁOW

INWAŁD

LUDWIK, ANNA

SKOWRON

GORZEŃ DOLNY

WŁADYSŁAW, STANISŁAWA

KAJDAS

WYŹRAŁ

JERZY, TERESA

KAWA

OLKUSZ

JOANNA

KAWA

OLKUSZ

LESŁAW, MARIA

KSIĄŻEK

WADOWICE

ŁUKASZ

ROJEK

WADOWICE

JADWIGA

KLESZCZ

BARWAŁD DOLNY

JAN, JANINA

KRASKA

WADOWICE

ANDRZEJ, KAZIMIERA

LISTWAN

WADOWICE

BARBARA

FELDY

WADOWICE

ERYK

JAROSZ

WADOWICE

GRAŻYNA

NAWROCKA-STAWINOGA

KRAKÓW

WACŁAW

JANICZAK

WADOWICE

ANTONI, ZOFIA

GNOJEK

ANDRYCHÓW

BARBARA

BODA

WADOWICE

OSKAR

ŻAK

ANDRYCHÓW

IRENA

PARDYGAŁ

WADOWICE

EDWARD, ZUZANNA

GŁOWNIA

WADOWICE

JADWIGA

DĄBROWSKA

WADOWICE

GRAŻYNA

STAWOWY

BARWAŁD GÓRNY

DANUTA

DĄBROWSKA

WADOWICE

KRZYSZTOF

ŻAK

WADOWICE

KAROL, STEFANIA

KOWALCZYK

ZYGODOWICE

ANNA

KOTOWICZ

WADOWICE

WANDA

MALEC

WADOWICE

SŁAWOMIR, VIOLETTA

RACHWAŁ

WADOWICE

ALEKSANDRA

PRZEWŁOCKA

WADOWICE

KRYSTYNA

RODKIEWICZ-MIELNICKA

WADOWICE

PAWEŁ

STAWINOGA

KRAKÓW

BARBARA

STACH

KOSMOLÓW

JAN, ANNA

SOPICKI

WADOWICE

ŁUKASZ

BRANIA

SPYTKOWICE

JANUSZ, ANNA

SPOREK

WADOWICE

STANISŁAW

MAŁECKI

BABICA

ZBIGNIEW, IRENA

ŚMIESZEK

GLIWICE

GRAŻYNA, MIECZYSŁAW

NAWROCKA-STAWINOGA

KRAKÓW

ANNA

WODYŃSKA

KRAKÓW

ANDRZEJ, KAZIMIERA

RZESZOWSKI

WADOWICE

ZOFIA

CZAJA

KRAKÓW

ZDZISŁAW, IWONA

SUCHYTA

WITANOWICE

ANETA

GLANOWSKA

WADOWICE

MIROSŁAW

MICHALSKI

WITANOWICE

JANINA

DRESZER-STEFAŃSKA

KRAKÓW

FRANCISZEK, MARIA

KWIATKOWSKI

WADOWICE

JAN, JADWIGA

MIARKA

WADOWICE

STANISŁAWA

KORZENIOWSKA

WADOWICE

ZBIGNIEW, JÓZEFA

JUTKA

WADOWICE

JADWIGA

JARGUZ

WADOWICE

EDWARD, DANUTA

GODEK

BACHOWICE

KRZYSZTOF, ZOFIA

SZYMAŃSKI

WADOWICE

EMILIA

ORTMAN

WADOWICE

WŁADYSŁAWA

ŚLIWA

ZAWADKA

GRZEGORZ

GÓRA

BARWAŁD DOLNY

FRANCISZEK

MIREK

WADOWICE

KRZYSZTOF

GÓRALCZYK

WADOWICE

BOGUSŁAW

MALEC

WADOWICE

ALEKSANDER, ZOFIA

BIENIEK

WADOWICE

HALINA, STANISŁAW

KARCZ

WADOWICE

JÓZEF, DOROTA

ŻEGLIŃSKI

WADOWICE

JADWIGA, ANDRZEJ

WIŚNIOWSKA

WADOWICE

ANNA

DYBEŁ

WADOWICE

KRYSTYNA

TŁOMAK

WADOWICE

RENATA, KRZYSZTOF

KOWALCZYK

WADOWICE

ZOFIA, ANTONI

ROJEK

WADOWICE

ROBERT, MARTA

SIKORA

WADOWICE

MAREK

BRZEŹNIAK

WADOWICE

MARIA

GWIZDAŁA

WADOWICE

WIESŁAW, GRAŻYNA

RAMOS

WADOWICE

MIECZYSŁAW, KRYSTYNA

CURZYDŁO

WADOWICE

ANNA

STRĄKOWSKA

ZAGÓRNIK

EWA

FILIPIAK

WADOWICE

ALEKSANDRA

FILIPIAK

WADOWICE

EDWARD

FELDY

WADOWICE

MAŁGORZATA

MIARKA

WADOWICE

CZESŁAW, ZOFIA

ŚWIETLIK

WADOWICE

URSZULA

DYDUCH

KLECZA DOLNA

MICHAŁ, ELŻBIETA

OGIEGŁO

WADOWICE

JACENTY, JOANNA

GÓRALCZYK

WADOWICE

DANUTA

KAINKA

WADOWICE

STANISŁAWA

WODYŃSKA

WADOWICE

IZABELA

KOSEK

WADOWICE

TADEUSZ

SZCZURKOWSKI

WADOWICE

JACENTY

GÓRALCZYK

WADOWICE

ANDRZEJ

GIEŁDOŃ

WADOWICE

PIOTR

HAJNOSZ

WADOWICE

JOLANTA

MAZURKIEWICZ

WADOWICE

CECYLIA

GANCARCZYK

WADOWICE

ALICJA, RYSZARD

MACIEJCZYK

WADOWICE

ANETA

STEFAŃSKA

KRAKÓW

IZABELA, KRZYSZTOF

SWAKOŃ

WADOWICE

JERZY, KATARZYNA

ZAJĄC

WADOWICE

BOGDAN, AGNIESZKA

TRĘBLA

RZYKI

MARIAN, MARTA

PUTEK

BRZEŹNICA

TADEUSZ, BARBARA

SALACHNA

JAROSZOWICE

MIROSŁAW, RENATA

BODA

WADOWICE

REGINA

KLAMKA

KRAKÓW

MARIA

GACZOŁ

WADOWICE

STANISŁAW, JÓZEFA

RĄCZKIEWICZ

ŁĘKAWICA

JÓZEF, EWA

WENDA

ZAWADKA

WOJCIECH

MIARKA

WADOWICE

ALEKSANDER, ANNA

GIERMAŃSKI

WADOWICE

HALINA, STANISŁAW

SKOWRONEK

WADOWICE

MAREK

BĄK

WADOWICE

LEOKADIA

BERĂNEK

CHOCZNIA

MARIUSZ

KOLBER

INWAŁD

WACŁAWA

PIÓRO

WADOWICE

MACIEJ

CHMURA

WADOWICE

STANISŁAW, HELENA

HAJNOS

GROMIEC

MAREK, BOŻENA

KABAT

KŁAJ