Europejska Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej (Assotiation des Amis des Oratoires)

W sobotę 13 maja 2006r. w 25 rocznicę zamachu i cudownego ocalenia Ojca Świętego Jana Pawła II nastąpiło uroczyste poświęcenie kapliczki Matki Bożej  Fatimskiej, ufundowanej przez francuskie stowarzyszenie Przyjaciół Kapliczek. Kapliczka wzniesiona w ogrodzie Domu Pielęgnacyjnego. Ofiarowana Wadowicom Kapliczka stanowi wotum wdzięczności narodu francuskiego za pontyfikat Jana Pawła II. Jest pierwszym etapem Europejskiej Drogi Kapliczek, która wzorem średniowiecznych szlaków pielgrzymich połączy duchowo Europę. Szlak ten przebiega od Fatimy do Kijowa.

W uroczystości wzięli udział samorządowcy, mieszkańcy ziemi wadowickiej oraz 40-osobowa delegacja fundatorów na czele z Claudią i Robertem Mestelan, którzy swoim osobistym udziałem zaznaczyli wagę tego wydarzenia. W niszy kapliczki umieszczona została figura Matki Bożej przywieziona przez fundatorów z Fatimy. Poświęcenia Kapliczki dokonał Ksiądz Infułat Kazimierz Suder wraz z Księdzem Gérardem TRAUCHESSEC.

Dzień poświęcenia był dla naszych obu stowarzyszeń szczególnym darem, ale i znakiem, że Ta która ocaliła po zamachu życie Ojca Świętego będzie teraz czuwać nad Domem Pielęgnacyjnym – „Jego żywym pomnikiem”. 

      scan 6       k-1.jpg

Kapliczka Europejska

Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej ufundowana przez Stowarzyszenie Kapliczek Europejskich w Prowansji,
13 maj 2006r.

Kapliczka w trakcie budowy wykonana przez Zakład Kamieniarski Andrzeja, Małgorzaty, Bartłomieja Brańka z Wadowic marzec/kwiecień 2006r.

k-2.jpgPodopieczni z opiekunami pobytu dziennego - kwiecień 2011r.